Inleiding: laadvermogen & C.O.C.      (C.O.C. = Certificate of Conformity)

Dit is het Europese gelijksvormigheidsattest dat standaard bij elke nieuwe motorhome wordt afgeleverd.

Op dit officiële Europese document staat onder meer vermeld: het leeggewicht van de motorhome in vertrekkensklare toestand en het aantal personen waarvoor de motorhome in zijn standaarduitvoering is gehomologeerd. Een belangrijke keuze die U dient te maken mij aankoop van een motorhome: gebruikt U het beschikbare nuttig laadvermogen uitsluitend voor het aantal personen zoals voorschreven op de Europese gelijkvormigheidsattest, of kiest U voor extra accessoires die het comfort verhogen. In dit laatste geval vermindert U het nuttig laadvermogen, en dus het aantal toegelaten personen. In detail: Met hoeveel personen mag ik aan boord? Om niet verrast te worden bij het nakijken van uw identificatieverslag dat in de keuring opgemaakt wordt is het goed het volgende te weten. Het aantal toegelaten personen wordt op Europees niveau geregeld. Dit staat steeds op uw gelijkvormigheidsattest. (COC). Ieder reglementaire zitplaats moet voor kampeerauto's, eerste maal gebruikt na november 2006 van een gordel voorzien zijn. Daarnaast moet het verschil tussen het rijklaar gewicht en de MTM voldoende zijn. Wat het rijklaar gewicht betreft, Europa voorziet voor de fabrikanten een tolerantie van 5% t.o.v. het opgegeven gewicht op de COC. Opgelet: België erkent, als enige Europese lidstaat nog steeds deze Europese tolerantie niet! Dus geen enkele kampeerauto die volgens de Europese wetgeving gebouwd is kan aan deze Belgische illegale toets doorstaan. Dit brengt met zich mee dat u steeds op het Belgische (illegale) identificatieverslag, dat opgemaakt wordt bij de eerste keuring, minder plaatsen zal krijgen dan bij Europese wet geregeld. Zolang België niet door Europa een monsterboete opgelegd krijgt zal er niet snel iets veranderen. Het is ook belangrijk om te weten dat het nuttig laadvermogen maar één keer kan gebruikt worden. Of voor het aantal personen op de COC voorzien of gedeeltelijk voor accessoires die u buiten de standaarduitvoering heeft laten plaatsen/ bijbesteld. Wij van Urbano kunnen maar blijven herhalen, bestel nooit meer accessoires dan het gewicht van uw watertank. Zo kan u, als u met het maximum aantal personen aan boord bent, het rijklaar gewicht, mits de tank leeg te laten, respecteren. Concreet: heeft u een watertank, 90% gevuld van 100 kg, en heeft voor 80 kg accessoires bijbesteld, dan moet u erop toezien om niet meer dan 20 kg water aan boord te nemen. Terplaatse kan u alsnog de tank volledig vullen. U kan uw laadvermogen maar één keer gebruiken. Of voor het maximum aantal passagiers vermeld op de COC en accessoires mits compensatie door bijvoorbeeld de lege watertank of u bent met minder aan boord. Ook belangrijk te weten, telkens de motorhome van eigenaar verandert zal de keuring een nieuw identificatieverslag opmaken. Dus later bijgeplaatste opties zullen in de toekomst resulteren in nog minder aantal toegelaten personen voor de Belgische wetgever.

Tekst opgesteld door Paul Dendooven, zaakvoerder Urbano Motorhomes Opgelet ! Het aanbrengen van vaste opties veroorzaakt een verhoging van de tarra van het voertuig dat desgevallend in het geval van overschrijding van de maximaal toegelaten massa tot een vermindering van het door de technische controle toegelaten aantal plaatsen kan leiden. Raadpleeg derhalve steeds uw verkoper alvorens over te gaan tot plaatsing van vaste opties. De naleving van de maximaal toegelaten massa is uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.